Exchange traded fund 2020: Preparing for a new horizon

2015-01-27

Det råder kraftig tillväxt för börshandlade fonder och indexprodukter och vi väntar oss att denna utveckling kommer fortgå. För kapitalförvaltningsbranschen är detta en viktig fråga att följa.
 

I rapporten har PwC frågat globala kapitalförvaltare och andra marknadsaktörer för att bättre förstå utvecklingen. Hela 78 procent av deltagarna tror att kapitalet i börshandlade fonder växer från den nuvarande summan på 2,6 biljoner dollar till minst 5 biljoner dollar de kommande fem åren.

Kontakta oss

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, Ansvarig Asset & Wealth Management

Tel 0709-29 33 09

Följ oss i sociala medier