Att se framtidens risker

2015-09-10

Det första steget till en ny typ av riskhantering är att skapa en strategi som tydliggör hot och möjligheter verksamheten står inför. Detta gör det möjligt för ett företag att organisera sig och upprätthålla en helhetssyn på riskerna i hela företaget.

Följ oss i sociala medier