Financial services digital - march 2016

2016-05-24

kvinnor i mötesrum


De finansiella institutionerna står inför en paradox: Ska de tillfredsställa de nuvarande kunderna eller de framtida?
 

Vår senaste undersökning gällande bankerna konstaterar att kunderna generellt är nöjda med bankernas produkter och tjänster. Ju mer bankerna tillfredsställer sina nuvarande kunder desto troligare är det att de missar möjligheten att tillfredsställa de framtida.
 

Detta är ett verkligt bekymmer för bankerna som kommer att drabbas av störningar från icke-traditionella konkurrenter som använder teknologi för att leverera produkter och tjänster på beställning. Några av de mest eftertraktade konsumenterna kommer antagligen att flockas kring dessa nya spelare på marknaden.

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 11

Följ oss i sociala medier