Fonder – en bolagsmodell med rörligt aktiekapital?

2016-10-20

Fondutredningen presenterade i somras ett förslag på en bolagsmodell med rörligt aktiekapital för fonder. Men vad är det egentligen, och varför skulle svenska fondindustrin behöva den?
 

I Sverige kan värdepappers- och specialfonder i dag endast vara kontraktuellt baserade. Övriga alternativa investeringsfonder har ingen särskilt anpassad legal struktur att tillgå, utan får anta den svenska bolagsmodell som kan fungera bäst för den tänkta fondverksamheten (i regel ett aktiebolag). Detta kan jämföras med en internationell trend att erbjuda en meny av legala strukturer – inklusive ett bolag med rörligt aktiekapital – något som inte minst framgångsrika fondnationer såsom USA, Luxemburg, och UK gör.
 

Bolagsmodellen med rörligt aktiekapital medför att fonden i grunden fungerar som ett vanligt aktiebolag. Den är, till skillnad från den kontraktuella fonden, en juridisk person - en stor fördel eftersom fonden då själv kan ingå avtal och äga tillgångar. Särskilt vid internationella transaktioner ser man vinning med denna välkända struktur.
 

Fonder som antar formen som ett aktiebolag med rörligt aktiekapital får en egen styrelse och investerarna blir aktieägare – de får inte bara ekonomiska rättigheter, utan även ett medinflytande. Fonden kan vara såväl internt som externt förvaltad. Ett rörligt aktiekapital betyder att det formalistiska kapitalskyddet som vanliga svenska aktiebolag måste tillämpa tas bort. På så sätt kan investeringarna flöda effektivt in till fonden från investerarna, och ut från fonden in i investeringsobjekt. I enlighet med detta bör fonden göras skattetransparent. Det blir då en flexibel struktur som reflekterar syftet med en investeringsfond väl.
 

Kontentan blir dels att bolagsmodellen skapar flexibilitet, och dels att investerarna får ett tydligare investerarskydd framförallt i form av fondens styrelse som slår vakt om investerarnas intressen inkl. i förhållande till en extern förvaltare.
 

PwC har, tack vare sin expertis inom såväl det regulatoriska som fondstrukturer, möjlighet att bistå med kompetens för att hitta de lösningarna när en fond sätts upp. En ny bolagsmodell i Sverige kan skicka signaler till marknaden om att man satsar på att vara ett finansiellt center (något som Brexit gör än mer påkallat) med en välfungerande fondindustri som kan attrahera och förvalta kapital på den svenska marknaden. PwC följer utvecklingen på nära håll.

Kontakta oss

Katarina Strandberg

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0729-80 95 91

Följ oss i sociala medier