FS Viewpoint: All aboard

2015-09-10

Kunder i dag förväntar sig en strömlinjeformad, effektiv och personlig upplevelse när de väljer att göra affärer med ett nytt bolag. Finansiella institutioner är inte annorlunda. Men föråldrade teknik, bristande samordning mellan affärsenheter, och behovet av att uppfylla myndighetskrav förhindrar många finansiella institutioner från att leverera en tankeväckande, integrerad onboarding process.
 

Finansiella institut som strävar efter att förbättra kundupplevelsen och öka den operativa effektiviteten får bättre insikt i kundernas preferenser och önskemål och minskar samtidigt kostnaderna och ökar regelefterlevnad.

Följ oss i sociala medier