Global financial markets liquidity study

2015-08-24

Likviditeten på marknaden är avgörande för en effektivt fungerande marknad. Den nuvarande marknadens bevis pekar på en mätbar minskning av likviditeten på finansmarknaden. Till exempel har de europeiska företagsobligationerna minskat med upp till 45 procent mellan 2010 och 2015. Uppgifter tyder på att stora transaktioner blir svårare att genomföra utan att påverka priserna.

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 11

Följ oss i sociala medier