Global hedge fund distribution survey 2015

2016-01-01

Förändringarna över det globala ekonomiska landskapet till följd av finanskrisen har skapat stora förändringar i kapitalförvaltningsbranschen. Behovet av ökad och hållbar långsiktig avkastning på investeringar har särskilt förstärkt investerarnas aptit på alternativa tillgångsklasser.
 

Denna rapport, som är ett samarbete mellan PwC och Alternative Investment Management Association (AIMA), innehåller en bedömning av vilka konsekvenser som lagstiftningsreformer och förändrat beteende hos investerare får för hedgefondernas distribueringsmodeller och kapitalanskaffning.

Kontakta oss

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, Ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 09

Följ oss i sociala medier