Utvärdera och hantera det föränderliga landskapet

2016-03-04


Den aktuella sanktionsmiljön har haft stor påverkan på finanssektorn, eftersom den måste balansera lagstadgade krav mot effektiv och kostnadseffektiv kundtjänst och bearbetning av transaktioner. Finansinstituten måste nu fatta svåra affärsbeslut som påverkar deras förmåga att efterleva sanktionsåtagandena.
 

Dessutom måste företagen i finanssektorn i sin globala verksamhet visa prov på och främja en stark riskbaserad efterlevnadskultur som uppmuntrar lämpligt beteende hos hela personalen.
 

PwC kan erbjuda sina kunder specialkunskaperna hos före detta offentliga tjänstemän och industriledare med omfattande erfarenhet av att effektivt hantera flera olika behov av sanktionsefterlevnad.
 

Vi kan hjälpa företag att anta de utmaningar som är kopplade till alla aspekter av sanktionsefterlevnad – från analys och hantering av efterlevnadsrisk, till utformning, förbättring och implementering av efterlevnadsprogram, inklusive att integrera sanktionsefterlevnad i allt från affärsstrategi till dagliga processer. Vårt team har också erfarenhet av rådgivning till företag om hur man hanterar svårigheterna med sanktionsprogram i flera länder.

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 11

Följ oss i sociala medier