Har ditt företag en framtidsanpassad skattefunktion?

2016-10-14

kostymklädda män på torg


Det globala skattelandskapet liksom bank- och kapitalmarknadssektorn befinner sig i ett skede med snabba och ständiga förändringar när världen blir allt mer global och tekniskt avancerad. Dessa förändringar påverkar skatteavdelningens funktion och de förväntningar som ställs på den. Har ert företag beredskap för 2020 års utmaningar? Har skatteavdelningen klart för sig vad den ska göra för att optimera sättet den arbetar på år 2020?
 

En skatteavdelning måste hålla sig à jour med dels den globala skattepolitiska utvecklingen och grundläggande efterlevnadskrav, dels de förändringar av företagets verksamhet som organisationen själv, branschen som helhet och marknaden i stort orsakar. Förändringstakten är snabbare än någonsin och  ökar med teknikutvecklingen. En skatteavdelning som vill förbereda sig för år 2020 och tiden därefter måste därför vidta åtgärder nu.
 

  • Steg ett: Bedöm skatteavdelningens nuvarande funktion
  • Steg två: Utveckla en målbild för ett framtida arbetssätt
  • Steg tre: Förbered en plan för omvandlingen
     

Vi tror att ett typiskt skatteteam kommer att se helt annorlunda ut år 2020. Såväl skatteavdelningens roll som förväntningarna på hur den ska tillhandahålla sina tjänster kommer att förändras när nya regler, risker och förväntningar uppkommer. 

Kontakta oss

Elisabeth Bergmann

Partner Financial Services, PwC Sverige

Tel 0702-71 01 62

Följ oss i sociala medier