Analys av investmentföretag: En ny tillsynsram

2016-04-15

Hur kommer EU-kommissionens granskning av värdepappersföretag att påverka kapital- och likviditetskraven för MiFID-företag?
 

Vi lyfter fram de viktigaste punkterna från EBA:s (Europeiska bankmyndigheten) rapport och delar med oss av våra synpunkter på de praktiska utmaningarna inför framtiden.
 

Den här granskningen omfattar alla företag som inte är banker, som utför investeringstjänster och investeringsverksamhet som regleras i MiFID-direktivet (Markets in Financial Instruments Directive). Inom det nya ramverket som ska fastställas kommer de här företagen att få en ny klassificering som ”bankliknande”, "icke-systemiska" eller "cke-sammankoppplade".
 

EBA förväntar sig att en stor majoritet av bolagen kommer att finnas i de två sista kategorierna och omfattas av en nyutformad tillsynsram. I rapporten undersöker EBA den nuvarande situationen och föreslår rekommendationer för nästa skede.

 

Kontakta oss

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, Ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 09

Följ oss i sociala medier