How FinTech is reshaping banking

2016-08-16


Kunden i strålkastarljuset – Hur FinTech omvandlar bankväsendet


Retailbanker är satta under press, mycket tack vare upplösningen av enkla produkt- och tjänsteerbjudanden.

 

Huvuddelen av de ledande befattningshavarna anser att Retailbanker är den sektor som löper störst risk att störas av FinTech. Hela 76 procent av de befattningshavare inom banksektorn som svarat är oroliga för att någon del av deras verksamhet är utsatt för risk. Man är överens om att det finns ett tydligt behov av att erbjuda en bättre kundupplevelse.
 

Drygt hälften av bankerna anser sig vara kundcentrerade, medan så mycket som fyra av fem FinTechs anser att de levererar kundcentrerade tjänster och erbjudanden. Detta kan vara en orsak till att 42 procent av bankerna, den högsta andelen av alla finansiella sektorer, ägnar sig åt partnerskap med FinTech-företagen.
 

De nya aktörerna tar åt sig delar av banksektorn och utvecklar mycket smalt definierade, men effektiva lösningar för att hantera kundupplevelsen. Konkurrensen mellan bankerna och de nya aktörerna kan ersättas av direkt samarbete inom FinTech-ekosystemet. Möjligheter finns för partnerskap och samarbete som kan utnyttja de olika parternas styrkor, till exempel inom produktdesign och utveckling hos nykomlingarna och distribution och infrastruktur hos bankerna.
 

Det finns dock fortfarande flera stora hinder som påverkar affärsrelationerna mellan bankerna och FinTechs. Vi ser att båda sidor börjar upptäcka möjligheterna till nya och ömsesidigt gynnsamma relationer, men att arbetet fortfarande är i sin linda.

Kontakta oss

Marcus Robertsson

Ansvarig Banking & Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 94

Johan Jerresand

FS Digital & Technology Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 02

Följ oss i sociala medier