Hur blockkedjetekniken kan förändra försäkringar som säljs via förmedlare

2016-08-16


Den här forskningsrapporten, som har finansierats av PwC och genomförts av Z/Yen, syftar till att ta reda på var blockkedjetekniken har störst potential. Den bygger på mer än 50 intervjuer med förmedlare, försäkringsgivare, återförsäkringsbolag, lagstiftare och branschorganisationer inom försäkringsförmedling världen över.
 

Rapporten tar avstamp i en nyligen genomförd PwC-undersökning som visar att 56 procent av alla försäkringsgivare är medvetna om blockkedjans betydelse, samtidigt som 57 procent av dem ännu inte vet hur de ska hantera den. Resultaten tydliggör branschaktörernas vilja att samarbeta och tillsammans skapa lösningar för blockkedjan.
 

Mer specifikt identifierar rapporten ett antal grundläggande praktiska exempel på hur blockkedjan används inom försäkringsförmedling. Exemplen kompletteras med ett tekniskt koncepttest utvecklat av PwC:s blockkedjeteam i Belfast som illustrerar hur blockkedjetekniken kan användas för att lösa affärsmässiga problem.

Kontakta oss

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier