IFRS 16: Standarden för leasing ändras – är du redo?

2016-04-04


Den nya standarden IFRS 16 träder i kraft den 1 januari 2019


Leasing är en viktig finansiell lösning som används av nästan alla företag. Det gör det möjligt att använda utrustning utan att behöva göra stora initiala utbetalningar. Många företag kommer därför att påverkas av den nya standarden. Balansräkningar kommer att växa, hävstångseffekter kommer att försämras, och kapitalrelationer kommer att minska.

 

Hur anpassar du nya regelverket i din organisation?

Ju tidigare du börjar förstå vilken effekt den nya standarden kan få för ditt företag, desto bättre förberedd är du att hantera potentiella problem och minska implementeringskostnader och efterlevnadsrisker.


Tack vare välmeriterade specialister kan vi hjälpa dig att förstå alla aspekter av de nya regelverken och förklara konsekvenserna för ditt företags redovisning och finansiella rapportering. Vi bevakar utvecklingen inom IFRS löpande, tar fram goda exempel och arbetar som rådgivare åt flera av Sveriges ledande företag och organisationer.


Vill du veta mer om IFRS? Kontakta oss – vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 11

Följ oss i sociala medier