Insurance 2020 and beyond: Creating a winning culture

2016-11-14

män och kvinna på kontor


Vår senaste globala undersökning visade "CEO Survey" att försäkringssektorn är en av de branscher inom den globala ekonomin där störningarna är särskilt omfattande. Det är bara underhållning och mediasektorn som utsätts för större störningar. Detta återspeglar den hastighet med vilken de sociala, tekniska, miljömässiga och ekonomiska förändringar som vi har förutsett realiseras i försäkringsbranschen.
 

Kulturen som särskiljande kraft

Nyckeln till att utnyttja ett företags potential är kulturen, och en kultur som i högre grad kännetecknas av flexibilitet, nyskapande, riskmedvetande och kundcentrering kommer att bli den viktigaste konkurrensfaktorn i det nya landskapet.
 

Många försäkringsbolag försöker stöpa om sina kulturer. Problemet är bara att de flesta fortfarande inte lyckas omvandla sina stora ambitioner till verkliga förändringar av människors beteenden och sätt att fatta beslut i ”kritiska ögonblick”. Förändring är inte enbart en följd av kommunikation och utbildning. Som våra studier visar är det oerhört viktigt att fastställa vilka människors mest typiska vanor och rutiner är, och aktivt forma dessa.
 

Fem regler för en högpresterande kultur

  • Se till att era mål, er vision och era värderingar är tydliga, påtagliga och kan omsättas i handling.
  • Se till att alla chefer drar åt samma håll och stöd dem i förändringsarbetet.
  • Engagera hela organisationen och fokusera på att förändra de kritiska ögonblicken.
  • Analysera beteenden och mät framsteg.
  • Använd verktyg för att förstärka beteendeförändringar.

Kontakta oss

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Karin Hjalmers

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 52

Följ oss i sociala medier