Making the grade: How financial institutions can improve compliance testing

2016-03-02

I det här dokumentet diskuterar vi de utmaningar som finansinstitut står inför och de strategier som vi tror kan vara till hjälp. Några av dem handlar om att bli bättre på anpassa och samordna testning inom de tre försvarslinjerna, mer effektivt hantera resursbegränsningar och utnyttja teknik och dataanalys på ett bättre sätt.
 

Vi tror att de här tre strategierna kan hjälpa institutioner att på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt uppfylla sina mål för efterlevnadstester. Detta kan leda till en minskad risk för efterlevnadsproblem i framtiden och minskad operativ risk och renommérisk, vilket i sin tur kan leda till bättre operativa och strategiska affärsbeslut.

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 11

Följ oss i sociala medier