Nya möjligheter: Så omvandlar InsurTech försäkringsbranschen

2016-06-22

kvinna på kontor håller i smartphone


Försäkringsbolagen känner definitivt till FinTech-revolutionen: 74 procent av de svarande betraktar FinTech-innovationer som en utmaning för branschen. Det finns goda skäl att tro att försäkringsbranschen är på väg mot en utveckling med omvälvande innovation.
 

Utvecklingen kan antingen vara en effekt av externa faktorer, som delningsekonomins intåg, eller av möjligheten att förbättra verksamheten med hjälp av artificiell intelligens.
 

Men trots de här trenderna finns det ingen omedelbar koppling mellan den omvälvning som man observerar och försäkringsbolagens vilja att investera för att försvara sig mot och/eller dra nytta av innovationen. 43 procent av aktörerna i branschen uppger att FinTech är en central del av deras företagsstrategi, men endast 28 procent undersöker möjligheterna till partnerskap med FinTech-företag och färre än 14 procent deltar aktivt i samarbeten och/eller inkubatorprogram.
 

De etablerade försäkringsbolag som i dag koncentrerar sig på att hålla jämna steg med sina konkurrenter när det gäller kundfokus och andra rådande trender missar möjligheten att vara proaktiva. De måste skapa ett tydligt och konsekvent budskap som visar att de är beredda att delta på den nya InsurTech-arenan och agera utifrån detta. Bara med en sådan strategi kan etablerade försäkringsbolag ha en tätposition i dagens försäkringsbransch.
 

Viktiga punkter:

  • Nio av tio försäkringsbolag är rädda för att förlora marknadsandelar till FinTechs 
  • Press på marginalerna och förlorade marknadsandelar är de främsta hoten med koppling till FinTech 
  • Drivkrafter för innovation: nya kundbehov och ökad riskinsyn 
  • Låg mottaglighet för nya innovationsvågor – försäkringsbolag fokuserar på vanliga branschtrender 
  • Försäkringsbolagen minskar befintliga brister när det gäller kundfokus och digitala kanaler 
  • Tre av fyra aktörer i branschen (74 procent) är medvetna om omvälvande innovationer. De flesta hanterar FinTechs på olika nivåer 
  • Samarbete med FinTechs är nyckeln till att sammanföra olika ledningskulturer och överbrygga brister kring lagfrågor och IT-problem
  • Tre av fyra försäkringsbolag tror att någon del av deras verksamhet hotas av omvälvande innovationer
  • Nästan en tredjedel av försäkringsbolagen har ingen relation alls till FinTech

Kontakta oss

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier