Nytt register mot penningtvätt berör 800 000 företag i Sverige

2017-09-01

kvinnor och man på kontor


Nya regler för att anmäla verklig huvudman gäller från den 1 september. Omkring 800 000 företag och föreningar i Sverige berörs. Berörs du av det nya lagförslaget baserat på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv?
 

Skandalerna kring penningtvätt och finansiering av terrorism har fyllt dagstidningarna och storbanker har dömts till miljardböter. Och flera krafttag har tagits för att öka transparensen.
 

Från och med den 1 september 2017 gäller en särskild anmälningsskyldighet där företag ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Anmälningsskyldigheten är ett led i att öka transparensen och för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Och en del av EU:s penningtvättsdirektiv som säger att alla EU-länder måste ha register över verkliga huvudmän.

 

Böter till den som inte anmäler sig frivilligt

800 000 företag i Sverige berörs – aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, bankaktiebolag, försäkringsaktiebolag och Europabolag. Det finns undantag avseende anmälningsplikten, till exempel behöver följande bolag inte anmäla verklig huvudman: börsbolag (i Sverige omfattas aktier noterade på Nasdaq Stockholm och NGM), enskild näringsverksamhet och enkla bolag samt vissa andra organisationer.
 

Om verklig huvudman inte anmäls frivilligt eller är ofullständig kan bolaget, verkställande direktör, styrelseledamot eller motsvarande befattningshavare få böter.
 

Anmälan görs elektroniskt på Bolagsverket.
 

Om rapporten

Läs mer om hur 16 länder världen över arbetat för att bekämpa finansiering av terrorism och penningtvätt i rapporten “Considering privacy on the brink of transparency”. Studien sammanfattar hur 16 länder har arbetat för att införa ägarregister.

Kontakta oss

Peter Hellqvist

Tax Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 41

Följ oss i sociala medier