Förbättra modellen för resultathantering

2016-03-03

man på kontor


Utanför finanssektorn anser många företag att den traditionella modellen för resultathantering behöver göras om helt. För finansinstituten menar vi dock att en komplett översyn inte är en praktisk lösning. Varför?
 

Ett typiskt finansinstitut måste uppfylla de ofta konkurrerande kraven från flera olikintressenter, till exempel kunder, anställda, tillsynsmyndigheter, styrelser och aktieägare. Vi rekommenderar en justering av traditionella modellen för resultathantering med hjälp av en målinriktad metod.
 

Resultathantering står i fokus för många finansinstitut i dag, sannolikt för att olika intressenter har olika syn på vad metoden ska åstadkomma. Exempelvis ser tillsynsmyndigheterna resultathantering som ett sätt att hantera risk och medarbetarnas agerande (det vill säga genom att visa hur oansvarigt risktagande leder till konsekvenser – både vad gäller ersättning och på andra sätt). Chefer använder det för att motivera prestationer och stimulera till önskat agerande. Aktieägare (i synnerhet aktiva aktieägare) ser resultathantering som ett sätt att bli av med den som presterar dåligt i förhoppning att förbättra aktieägarnas avkastning. Och medarbetarna förväntar sig att resultathantering ska få dem att växa i yrket och ge belöning för deras hårda arbete i form av lönehöjningar och bonusar.

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 11

Följ oss i sociala medier