Så påverkas ni av de nya reglerna

2016-02-03

Den 21 december publicerade den Europeiska tillsynsmyndigheten för banksektorn (European Banking Authority, EBA) ett slutligt förslag på riktlinjer för rörliga ersättningar som väntas träda i kraft den 1 januari 2017. Här presenterar vi en sammanfattning hur de nya riktlinjerna påverkar er.
 

Några av de viktigaste förändringarna i EBA:s nya riktlinjer:
 

  • Ny tolkning av proportionalitetsprincipen - fler institut kommer behöva använda instrument som ersättningsform
  • Ny definition av fast ersättning - endast två kategorier av ersättning - fast och rörlig 
  • Nya krav på interna regler, uppföljning och kontroll
     
Vill du veta mer? Kontakta någon av våra specialister.

André Wallenberg

André Wallenberg är Partner och PwC:s Regulatory Leader inom tjänster för finansiella sektorn. Han har en bakgrund inom bankväsendet med en gedigen erfarenhet av branschen och djup kunskap kring såväl nationella som internationella kapital- och kreditfrågor samt återhämtning och resolution.

Linkedin

Kontakta oss

André Wallenberg

Partner / rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 62

Följ oss i sociala medier