Share and share alike: Meeting compliance needs together with a KYC utility

2016-03-03

Många finansinstitut ser verkliga fördelar i att använda något KYC-verktyg (Know Your Customer), oberoende av typ. De har börjat genomföra strategiska och taktiska analyser av användningen av de här tjänsterna.
 

Vi rekommenderar att finansinstitut tänker på följande innan de börjar använda ett KYC-verktyg:
 

  • Konsekvenser av regleringar
  • Eventuella juridiska konsekvenser av att använda ett KYC-verktyg
  • Hur verksamheten måste förändras
  • Styrnings- och samverkansmodellen
  • Valet av det lämpligaste eller de lämpligaste KYC-verktygen
  • Teknikintegration

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 11

Följ oss i sociala medier