Financial services technology 2020 and beyond: Embracing disruption

2016-09-14

kvinnor i möte på kontor


I vår globala rapport "Financial services technology 2020 and beyond: Embracing disruption" granskar vi de faktorer som håller på att förändra finansinstitutens funktion, struktur och konkurrenssituation liksom deras marknader och de samhällen som de verkar i.
 

De rättsliga ramarna har successivt kommit på plats efter krisen och finansinstituten har anpassat sina affärsmodeller till dem. Det blir nu uppenbart att den allt snabbare tekniska utvecklingen är den mest kreativa – och samtidigt den mest destruktiva – kraften i det finansiella ekosystemet i dag. I den här rapporten försöker vi reda ut hur dessa tekniska framsteg påverkar verkligheten i finanssektorn och för dem som övervakar och utnyttjar den.
 

Sex prioriteringar för 2020

  1. Förbered er på ett nytt normaltillstånd genom att uppdatera er operativa IT-hantering

  2. Skär ned kostnaderna genom att förenkla gamla system, använda SaaS-lösningar också utanför molnet och utnyttja robotteknik/artificiell intelligens

  3. Bygg upp teknisk kompetens så att ni kan skaffa er större kunskaper om kundernas behov

  4. Utforma er arkitektur så att ni kan koppla upp er till allt överallt

  5. Man kan inte vara nog försiktig när det gäller cybersäkerhet

  6. Se till att ni har tillgång till den kompetens och de färdigheter som krävs för att agera och vinna

Kontakta oss

Johan Jerresand

FS Digital & Technology Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 02

Följ oss i sociala medier