Unlocking value in run-off

2016-09-22

kvinnor och män i mötesrum


I undersökningen analyseras enkätsvar från svarspersoner i Kontinentaleuropa och Storbritannien. Rapporten innehåller också tankeväckande insikter från några av våra branschexperter om viktiga frågor som påverkar run-off- marknaden.
 

Undersökningen visar att run-off-marknaden värderas till knappt 250 miljarder euro och att den har goda tillväxtmöjligheter.
 

I år har marknaden blomstrat: Solvens II tycks ha medfört att intresset för nedlagda rörelsegrenar har ökat. Följden har blivit att en del av de större försäkringsföretagen har satsat på sammanslagningar och förvärv och att några av de mindre aktörerna har börjat få finansieringsproblem.
 

I likhet med andra delar av finanssektorn avvaktar den europeiska marknaden för försäkringsverksamhet under avveckling nu utgången av Brexit. Om vi får se några betydande effekter är det ingen tvekan om att den innovativa run-off-marknaden kommer att ha goda förutsättningar att slå mynt av eventuella nya möjligheter.
 

Oavsett vilket tyder vår undersökning på att run-off-sektorn kommer att vara mycket aktiv under de närmaste två till tre åren. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med er och kommer att följa utvecklingen noga.
 

Viktiga resultat

  • Omstruktureringar: 77 procent av svarspersonerna uppgav att det var sannolikt eller mycket sannolikt att de eller deras kunder skulle strukturera om eller lägga ned sin verksamhet under de närmaste tre åren.
  • Run-off-portföljer till salu? Antalet run-off-transaktioner är fler än på många år. Solvens II tycks ha medfört att intresset för nedlagda rörelsegrenar har ökat, och marknaden blomstrar. Följden har blivit att en del av de större försäkringsföretagen har satsat på sammanslagningar och förvärv och att några av de mindre aktörerna har börjat få finansieringsproblem.
  • Strategiska mål: Frigöra kapital och att genomföra avvecklingen på ett ordnat sätt och få ett snabbt avslut.
  • De främsta utmaningarna: Svarspersonerna ansåg att de främsta utmaningarna på vägen mot avvecklingsmålen är att engagera intressenter på styrelsenivå, utvecklingen i fråga om motanspråk samt efterlevnaden av Solvens II.
  • Solvens II: Det har förväntats att Solvens II skulle få företagen att fokusera mer på sin traditionella verksamhet. Solvens II-kraven kommer fortsatt att vara centrala när nu effekterna på försäkrings- och återförsäkringsföretagens traditionella verksamhet successivt framträder.

Kontakta oss

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier