What’s next for blockchain in 2016?

2016-03-02

Blockchain kan leda till en radikalt annorlunda framtid för finanstjänsterna. Vi ser tre trender som kan hamna i fokus 2016. Befintliga aktörer fokuserar på att skydda sina immateriella rättigheter medan de utforskar nya möjligheter till samarbete med kunder, leverantörer och konkurrente. Stora finansiella institutioner kommer att behöva strategiska planer för att ta fram parametrarna för sitt teknologiska risktagande och marknadens aktörer kommer att börja utveckla processer för transaktionslagret.

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 11

Följ oss i sociala medier