Why you can’t scare people into doing the right thing

2015-09-10


Att skapa spänning om att vinna, snarare än en rädsla för att förlora, är nyckeln till ett innovativt och etiskt beteende.
 

Vi var intresserade av de val människor gör när de konkurrerar med kollegor för bonus, löneökningar och kampanjer. Den här undersökningen presenterar tre realistiska arbetsscenarier.
 

I studien ingick 2 431 chefer från tre brittiska Financial Services organisationer som företräder försäkring, banktjänster, corporate banking och förmögenhetsförvaltning.

Följ oss i sociala medier