42% minskad energiförbrukning på 4 år – läs mer i vår hållbarhetsredovisning

Oct 13, 2016

Vi på PwC vill bidra till en bättre miljö. Vi arbetar till exempel aktivt och kontinuerligt med att få ner energiförbrukningen. Insatserna går i första hand ut på att minska energianvändningen i våra lokaler samt på att resa mindre och framförallt effektivare. Vårt mål är nu att:   

• minska energianvändningen med 20 procent,

• minska koldioxidutsläppen från energianvändning och tjänsteresor med 20 procent.

Energianvändningen har minskat med 42 procent i förhållande till basåret och koldioxidutsläppen med 23 procent. 

Bra att vi få ner siffrorna, tycker vi, men vi kan göra ännu mer. Och det tänker vi göra – läs mer här.

Följ oss i sociala medier