Hållbarhet genom digitalisering? Javisst!

2016-10-13

En viktig del av vår verksamhet är våra redovisningstjänster. Men dessa är också resurskrävande och ofta beroende av arkiverade pappersutskrifter och föråldrade system bland företagen.

Därför står digitaliseringen högt på vår agenda. Målet är ambitiöst – vid utgången av verksamhetsåret 2016/2017 ska ALLA PwC:s omkring 6 000 löpande redovisningsuppdrag vara digitala. Vi är redan på god väg tack vare vår affärsplattform MyBusiness, som vi erbjuder till framförallt små och medelstora företag. 

MyBusiness är PwC:s affärsplattform för framför allt små och medelstora företag. Här finns alla funktioner som krävs för digitalt arbete, bland annat dokumentarkiv, redovisning, analys, personaladministration och fakturahantering. Allt som allt: ordning och reda, kontroll över företagets fnansiella situation och tid över till annat. 

Följ oss i sociala medier