Krav på hållbarhetsrapportering – början på en viktig förändringsresa

2016-12-14

Krav på hållbarhetsrapportering


Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsrapportering för stora företag trädde i kraft 1 december 2016. Vi kommer alltså se många fler årsredovisningar framöver som innehåller den information som krävs för att förstå konsekvenserna av företagens verksamhet.

Frågan är hur medvetna företagen är om konsekvenserna av verksamheten i alla dess led? Och hur många av det stora antal företag i Sverige som omfattas av det nya rapporteringskravet kommer att prioritera hållbarhetsfrågorna när de ställs mot kortsiktiga ekonomiska resultat?
 

Vi vill ändå tro att det nya lagkravet på hållbarhetsrapportering är början på en viktig och nödvändig förändringsresa. En resa där många företag behöver börja arbeta på ett lite annorlunda sätt, samt en resa som ger de externa intressenterna mer heltäckande information om företaget. Med det sagt kan det vara bra att förtydliga att informationen som ges i många fall inte kommer att vara kvalitetssäkrad av tredje part, då lagkravet inte kräver oberoende granskning utan enbart en kontroll av att hållbarhetsrapporten finns.


Däremot kan företagen välja att låta sin revisor kvalitetssäkra informationen innan man går ut med den externt, något som flertalet styrelser troligtvis kommer vilja ha på plats innan de själva känner sig bekväma med att avlämna hållbarhetsrapporten. En viktig detalj i lagkravet är just att det är styrelsens ansvar. Det kan kännas självklart, men i dagsläget finns det flertalet hållbarhetsrapporter som aldrig tas upp på styrelsens bord. Nu måste det upp på bordet.
 

För många företag är hållbarhet lika med miljöpåverkan, men det är så mycket mer än så och lagkravet tar upp fyra områden till: sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och korruption. I Sverige känns de två sistnämnda ofta främmande och motiveringen till att man inte arbetar med detta i exempelvis leverantörskedjan är att man inte har resurserna till det. I och med de nya kraven måste man analysera hela kedjan och vad konsekvenserna av verksamheten är.
 

Många företag arbetar väldigt hårt med hållbarhetsfrågor redan idag i Sverige och världen, men frågan är om det räcker för att vi skall nå de globala utvecklingsmålen fram till 2030? Alla måste sträva åt samma håll – företag, organisationer och varje individ, oavsett om man omfattas av ett lagkrav eller inte.
 

Låt oss nu se till att kravet på hållbarhetsrapportering inte enbart resulterar i en massa pappersprodukter, utan att detta lagkrav är början på en verklig förändringsresa.
 

Funderar du på hur du kan börja arbeta med dessa frågor, hur du kan komma vidare i arbetet eller hur du kan göra för att kvalitetssäkra befintligt arbete? Varmt välkommen att höra av dig till oss som som jobbar med hållbar utveckling inom PwC. 

Kontakta oss

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier