Agenda 2030 - kom igång med FN:s globala hållbarhetsmål

2017-10-23

 

 Så sätter du igång med FN:s globala hållbarhetsmål!

1. Analysera vilka av de globala målen som din verksamhet har en direkt och indirekt påverkan på i varje land ni verkar i.

2. Implementera en process för hur och vad ni ska mäta utifrån verksamhetens påverkan utifrån de globala målen.

3. Utifrån samtliga globala mål, analysera de områden där ni har en positiv eller negativ inverkan. Prioritera, agera och mät sedan de som är mest relevanta för dig.

4. Skaffa dig kunskap för respektive länders prioriteringar och arbetsmetoder för att nå de globala målen.

5. Prioritera att minska negativa effekter och öka positiva effekter enligt vad som måste uppnås i respektive land.

6. Införliva detta i företagets strategi och affärsplanering.

7. Löpande uppföljning och resultatmätning av ert arbete och hur ni bidrar till de globala målen.


FN:s hållbarhetsmål: en enorm tillväxtpotantial för företagen

Ett incitament är att hållbarhetsarbetet bidrar till ökad tillväxt. Rapporten Better Business, Better World visar att om näringslivet skulle tillämpa hållbara och iaffärsmodeller så skulle det generera en ekonomisk tillväxt på 12 biljoner dollar till år 2030 samt generera upp till 380 miljoner fler jobb. Samma rapport visar att om de globala hållbarhetsmålen skulle efterlevas fullt ut så skulle den ekonomiska tillväxten kunna bli två till tre gånger större om man arbetar på rätt sätt.

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Följ oss i sociala medier