Det stora språnget för den digitala vården

2016-08-26

Rapporten belyser hur den digitala vården kan hjälpa länder i stark tillväxt att inte bara skapa hållbar tillväxt utan också ta ledningen framför de utvecklade länderna när det gäller att erbjuda billig och patientcentrerad vård av hög kvalitet för alla.

I och med att tillgången till internet och smarttelefoner ökar samt att nya tekniska lösningar till överkomliga priser når marknaden kommer det så småningom att bli självklart att även vården digitaliseras. Utmaningen för framtidens vårdgivare ligger i att kunna anpassa sig och utforma strategier som drar nytta av den nya tekniken samtidigt som de sätter patienterna i centrum för all sin verksamhet.

En sak är säker: den digitala hälso- och sjukvården har kommit för att stanna, och om vårdgivarna på tillväxtmarknaderna inte är beredda på det kan de hamna på efterkälken.

Några viktiga punkter:

  • Dilemmat för den digitala vården på tillväxtmarknaderna – När inkomsterna stiger och medelklassen växer kräver medborgare bättre tjänster och lägger mer pengar än någonsin tidigare på sin vård och hälsa. Detta gör att vårdsystemen i länder i stark tillväxt, som redan brottas med en underutvecklad infrastruktur och akut resursbrist, blir mer och mer ansträngda.
  • Övergången från dagens till framtidens digitala vård – Dagens digitala vårdlösningar, till exempel elektroniska patientjournaler som är populära på de utvecklade marknaderna, är enormt dyra att köpa, installera och underhålla. Därför används de inte i så hög utsträckning i tillväxtländerna. Men med hjälp av nya, okonventionella lösningar, såsom elektroniska patientjournaler som är molnbaserade eller bygger på öppen källkod, kan tillväxtländerna digitalisera vården till en bråkdel av denna kostnad.
  • Sjukhusens och vårdgivarnas strategier för att ta till vara dessa möjligheter – Om de som tillhandahåller och administrerar vården ska lyckas måste de utforma strategier som drar nytta av den nya tekniken och samtidigt sätta patienterna i centrum för all sin verksamhet. De nya modellerna för digital vård kan sammantagna hjälpa tillväxtländerna att ta ledningen framför de utvecklade länderna när det gäller att erbjuda billig och patientcentrerad vård av hög kvalitet för alla.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier