Effects of telemonitoring on treatment of sleepdisordered breathing

2015-09-22

PwC har studerat hur telemonitorering - patientövervakning på distans - kan förbättra både vårdkvalitet och effektivitet i behandling av patienter med sömnproblem. Studien visar på stor potential; bland annat att en klinik skulle kunna behandla dubbelt så många patienter som i dag - med samma personal. Och kvaliteten på behandlingen ökar när patienter får stöd efter behov.

Kontakta oss

Christian Käfling

Strategy&, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 26

Följ oss i sociala medier