From thriving to surviving: Cancer’s next challenge

2015-10-20

Att allt fler patienter överlever sin cancerdiagnos är en stor framgång för sjukvården. Personer som har diagnosticerats med cancer vill, när den initiala chocken efter cancerbesked har lagt sig, leva ett så normala liv som möjligt för att må bra. De vill vara delaktiga i beslut, få personlig och koordinerad vård samt ha kontroll över vad som händer. Det visar rapporten "From thriving to surviving: Cancer´s next challenge".

Att diagnosticeras med cancer och genomgå behandling är tärande och frustrerande, vilket PwC:s medarbetare i Australien, Justin McLea, fick uppleva. Påverkade av hans berättelse valde vi att göra undersökningar kring ämnet cancervård i tre länder där cancer är vanligt förekommande – Australien, Storbritannien och USA. Vi frågade patienter, vårdgivare och vårdinrättningar vilka faktorer som de upplever som viktigast för att få en bättre cancervård.

I rapporten fokuserar vi på tre specifika områden som är viktiga för att cancerpatienter ska må bra. Framför allt behöver kliniker och vårdgivare få möjlighet att fokusera på följande:

  • Personligt bemötande – fokusera på de resultat som är viktiga för individen
  • Koordinering – samordning mellan olika vårdinstanser
  • Digitalisering – öka användningen av digitala verktyg för förbättrad livskvalitet under sjukdomstiden.

De pågående megatrenderna globalisering och digitalisering, i kombination med många nya aktörer på marknaden, gör att det är helt rätt tid för hälso- och sjukvården att arbeta för ett paradigmskifte inom cancervården. Att uppnå ett holistiskt synsätt inom cancervården är viktigt, både för att patienterna ska få bättre chanser att överleva, men också för att de ska må bättre under sin behandling. Ett sådant synsätt skulle även gynna samhällsekonomin och de företag som verkar inom välfärdssektorn.

Följ oss i sociala medier