Health wearables: Early days

2014-10-24

Teknikföretagen utvecklar en myriad av bärbara hälsoprylar som kan registrera fysisk aktivitet, övervaka glukosmängd och till och med märka om användaren faller omkull. Men vilka blir konsekvenserna för hälsobranschen? Och vad tycker konsumenterna om bärbara saker? PwC HRI (Health Research Institute) undersöker bärbar hälsoutrustning i sin nya rapport Health wearables: Early days.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier