Healthcare findings of the Global state of information security survey

2016-04-04

Förändring inom cybersäkerhet

Organisationer börjar i ökande omfattning använda teknik, som exempelvis molnbaserad cybersäkerhet, analys av stora datamängder (Big Data) och avancerad autentisering, för att minska cyberriskerna och förbättra cybersäkerhetsprogrammen.

Internt tänker organisationerna nu om och ledningen och styrelsen tar en större roll för att hjälpa till att skapa en mer stabil och proaktiv säkerhetskapacitet.

Denna rapport fokuserar på den teknik, kompetens och de processer som innovativa företag använder för att skydda sig mot cyberhot. 

Som en del av undersökningen #The Global State of Information Security® Survey 2016# tillfrågades 321 chefer inom hälsovården från 26 länder. Hälso- och sjukvårdssektorn, som tidigare har legat efter vad gäller cybersäkerhetsprogram, vidtar nu vissa organisationer åtgärder för att förbättra sin säkerhet. Resultaten visar:

  • Vårdbetalare och vårdgivare säger att de har ökat sina budgetar för informationssäkerhet med 79 procent de senaste två åren.
  • I denna grupp svarar 61 procent att de börjat använda molnbaserade cybersäkerhetstjänster.
  • Hälften, 50 procent, svarade att de använder analys av stora datamängder för att öka förståelsen för externa och interna risker, och för att skaffa sig en överblick över användarbeteenden.
Centrala teman från rapporten:
  • Fördelarna med riskbaserade system: Enkätdeltagarna säger att implementering av riskbaserade system ger dem möjlighet att identifiera och prioritera hot, snabbt upptäcka och hantera risker och förstå säkerhetsbrister.
  • Utnyttjar kapaciteten i molnbaserad cybersäkerhet: Organisationer lägger ut allt fler kritiska tjänster på molnet, däribland realtidsövervakning och analyser, avancerad autentisering samt identitets- och åtkomsthantering.
  • Stora datamängders ökade betydelse: 59 procent av enkätdeltagarna använder analyser av stora datamängder för att modellera och övervaka cyberhot, hantera incidenter och för att kontrollera och granska data i syfte att förstå hur och när dessa data används och av vem.
  • Samarbete för att stärka säkerhetsinformationen: Organisationer säger att externt samarbete möjliggör utbyte och insamling av bättre beslutsunderlag.
  • Företagsledningar allt aktivare: Ansvariga för cybersäkerhetsfrågor har blivit mer engagerade i allt fler aktiviteter, så även styrelseledamöter. Årets enkätdeltagare rapporterade en tvåsiffrig ökning avseende styrelsens deltagande i de flesta aspekter av informationssäkerhet.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier