Healthcare: A digital divide?

2016-05-30

PwC:s sjunde, årliga rapport "Global digital IQ survey" undersöker organisationernas möjlighet att utveckla verksamheten med hjälp av teknologi.

Denna rapport, ”Healthcare: A digital divide”, analyserar resultaten från undersökningen utifrån ett vårdperspektiv. PwC tillfrågade 68 finansiärer/betalare och vårdchefer i 21 länder.

Rapporten visar att finansiärer ser det digitala från ett externt perspektiv. De använder webbplatser, appar och sociala medier för att sköta sina kontakter med kunder, marknadsföra sina tjänster och identifiera nya trender. Med andra ord, som ett verktyg för att närma sig konsumenten. Vårdgivare å andra sidan ser det digitala från insidan med fokus på att använda det inom områden som kliniska operationer och för rapportering.

Rapporten diskuterar även: 

  • Den digitala uppdelningen mellan finansiärer och vårdgivare och områden som står i fokus och konsekvenser för deras verksamhet.
  • Hur det digitala kan hjälpa till med frågor som hälso- och sjukvården står inför

Kontakta oss

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier