Healthcare’s new entrants: Who will be healthcare’s Amazon.com?

2014-04-07

Konsumenterna får allt större makt inom sjukvårdssektorn och nya flexibla aktörer agerar snabbt för att tjäna på förändringarna. Dessa nya aktörer är redo att skaka om branschen och drar redan in flera miljarder dollar i intäkter från traditionella hälso- och sjukvårdsorganisationer samtidigt som de bygger nya lönsamma marknader i den blomstrande hälsoekonomin.

I denna rapport har HRI tittat närmare på dessa nya aktörer och den inverkan de redan har på industrin.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier