Money matters: Billing and payment for a new health economy

2015-09-11

Mycket kan göras för att förbättra betalningssystemen inom sjukvården, men det krävs strukturella förändringar. I denna rapport diagnostiserar HRI korta och långsiktiga lösningar.

Följ oss i sociala medier