Primary care in the new health economy: Time for a makeover

2015-12-03

PwC:s institut för hälsoforskning (HRI) menar att prognoserna om en kommande läkarbrist bygger på en förlegad ide om hur vårdkedjan fungerar. Tack vare den tekniska utvecklingen, nya patientnära tjänster och vårdteam som är mindre beroende av enskilda läkare kommer primärvården att stöpas om.

Detta innebär att vården både kommer kunna leverera ett större värde till dagens krävande vårdköpare och samtidigt överbrygga den förutspådda läkarbristen.

Detta beskriver PwC i rapporten ”Primary care in the new health economy: Time for a makeover".

Följ oss i sociala medier