Telemonitoring solutions for a homecare provider in obstructive sleep apnea (OSA)

2015-09-30

PwC har studerat effekterna av telemonitorering för sjukvården i Tyskland; och påvisar tydligt positiva effekter på patienternas välbefinnande. Telemonitorering har också positiva effekter på effektiviteten i vården, det vill säga att fler patienter kan behandlas inom befintliga budgetramar.

Kontakta oss

Christian Käfling

Strategy&, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 26

Följ oss i sociala medier