4 tips för en bra bankupphandling

2016-06-03

flera personer i möte på kontor


God likviditet är lika viktigt för organisationer som för företag. Goda bankrelationer och effektiva flöden är två vägar dit – här får ni tips på hur ni ska tänka vid en bankupphandling.
 

Genom att planera, övervaka och hantera likvida tillgångar centralt får er organisation kontroll och överblick över likviditeten. I många organisationer saknas en gemensam styrning och ett gemensamt angreppssätt för hur likviditeten ska hanteras. Goda bankrelationer, effektiva flöden, standardiserade processer och system lägger grunden för att likviditeten ska ligga på en bra och jämn nivå. Att hålla kostnader på en jämn nivå över hela året är målbilden.
 

Gör en analys av era kostnader

Att löpande se över transaktionsflöden, bankkostnader och bankavtal är viktigt för både organisationer och föreningar, i synnerhet då det skett förändringar i flöden och volymer. Om betalflöden och transaktionsvolymer har förändrats under de senaste åren bör detta avspeglas i de priser banken erbjuder er. Att göra en översyn av kostnader relaterade till banktjänster och se över koncernkontostrukturen är ett relativt enkelt sätt att minska kostnader genom nya avtal som är mer anpassade till verksamheten.
 

Inför en bankupphandling bör er organisation ta fram en analys av nuvarande kostnader, flöden och processer. Med effektiva och standardiserade processer kan man effektivisera hanteringen av avgående och ankommande betalningar vilket medför ökad effektivitet, säkerhet och kontroll.
 

4 tips för en bra upphandling 

  1. Lägg tid på att göra ett bra grundarbete och en nulägesanalys av nuvarande kostnader, flöden och processer. 
  2. Ta fram en tydlig kravspecifikation till banken. Beskriv vad som är viktigt för just er organisation. 
  3. Utvärdera bankernas erbjudanden på rätt grunder. Pris är viktigt, men glöm inte vikten av service, support och funktion.
  4. Avsätt resurser internt. Räkna med att ni behöver en projektledare, stöd från IT samt input från de personer som dagligen arbetar med internetbanken.


Kontakta mig för mer information eller diskussion!

Kontakta oss

Malin Rössel

Head of Treasury Solutions, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 70

Följ oss i sociala medier