Årets redovisning – dags att dela med sig och lära!

2017-05-31

kvinna i mötesrumPwC uppmärksammar framstående årsredovisningar bland organisationerna i den ideella sektorn. För sextonde året bjuds ideella organisationer in till att nominera redovisningar till den uppskattade utmärkelsen.
 

Årsredovisningen kan vara ett sätt att marknadsföra sig och ett verktyg för att stärka sitt varumärke. Utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn" utdelas i samband med Ideellt Forum den 22 november 2017. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden för att inspirera organisationer att utveckla sin redovisning än mer.
 

Nominera årsredovisningar till årets utmärkelse! Visa andra vad ni lyckats bra med vid upprättandet av er redovisning! Få inspiration av andra organisationers redovisningar!


Ni som deltar i denna utmärkelse kommer att få möjligheten att erhålla feedback på era redovisningar. Denna feedback erhålls individuellt och muntligt på årsredovisningsseminariet som hålls på förmiddagen i anslutning till Ideellt Forum den 22 november 2017, så boka in detta datum i kalendern redan nu. Inbjudan till årsredovisningsseminariet och övriga programpunkter på Ideellt Forum kommer separat.
 

I år kommer vi särskilt att inrikta granskningsprocessen på hur organisationer presenterar främjandet av sitt ändamål och uppnådda effekter av sin verksamhet.

Vi har nu släppt vår nya elektroniska skrift om utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn" där vi går igenom bedömningskriterier och visar goda exempel från årens bidrag. Gå gärna in och titta där för tips och inspiration till er redovisning. Ni finner skriften här: Utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn"

Så anmäler du er eller någon annan organisations redovisning till utmärkelsen

Utmärkelsen är öppen för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser. Bidragen ska bestå av en årsredovisning eller årsbokslut och i förekommande fall en verksamhetsberättelse. Bidragen kan antingen lämnas in som en pdf-fil och skickas till aretsredovisning@se.pwc.com eller så skickar du ett mail med en länk till den hemsida där den nominerade årsredovisningen finns senast den 30 juni 2017.
 

Glöm inte att ange organisationens namn i ämnesraden samt kontaktuppgifter i mailet. PwC ansvarar för en första genomgång och utser sedan omkring tio årsredovisningar som lämnas till juryn. Juryn bestämmer i sin tur vilken organisation som ska få utmärkelsen, ett beslut som inte kan överklagas. Juryn är oberoende av PwC och består av kvalificerade representanter för sektorn.

Kontakta oss

Maria Fränne

Tel 0723-53 01 69
Email

Följ oss