Årets redovisning – dags att dela med sig och lära!

2018-06-11

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Nominera årsredovisningar och hållbarhetsrapporteringar till årets utmärkelse! Visa andra vad ni har lyckats bra med vid upprättandet av er redovisning. Få inspiration av andra organisationers redovisningar.

 

PwC uppmärksammar framstående årsredovisningar bland organisationerna i den ideella sektorn. För sjuttonde året bjuds nu in till att nominera redovisningar till den uppskattade utmärkelsen. Årsredovisningen kan vara ett sätt att marknadsföra sig och ett verktyg för att stärka sitt varumärke.

Utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn" utdelas i samband med Ideellt Forum den 21 november 2018. Syftet är att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden för att inspirera organisationer att utveckla sin redovisning än mer.

Ni som deltar kommer att få möjligheten att erhålla feedback på era redovisningar. Denna feedback ges individuellt och muntligt på årsredovisningsseminariet som hålls på förmiddagen i anslutning till Ideellt Forum den 21 november 2018, så boka in detta datum i kalendern redan nu. Inbjudan till årsredovisningsseminariet och övriga programpunkter på Ideellt Forum kommer separat.

Vi kommer i vår granskningsprocess i år att fokusera särskilt på hur organisationer presenterar resultat av sin verksamhet i form av relevanta nyckeltal som är anpassade till verksamheten.

I år är det också första året som det är krav för större organisationer att presentera en hållbarhetsrapport. Förutom utnämnandet "Årets redovisning i den ideella sektorn" kommer vi därför särskilt uppmärksamma detta genom att dela ut ett hedersutnämnande till den organisation som bäst presenterar resultat och effekter av sitt hållbarhetsarbete i hållbarhetsrapporten. Utnämnandet är öppet för alla, oavsett om ni är en organisation som har krav på er att upprätta en hållbarhetsrapport eller frivilligt lämnar dessa upplysningar.

Vi vill lyfta fram den elektroniska skrift om utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn" som vi publicerade förra året där vi går igenom då gällande bedömningskriterier och visar goda exempel från tidigare års bidrag. Gå gärna in och titta där för tips och inspiration till er redovisning. Skriften kommer att uppdateras under 2018. Ni hittar skriften här:


Så anmäler du er eller någon annan organisations redovisning till utmärkelsen

Utmärkelsen är öppen för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser. Bidragen ska bestå av en årsredovisning eller årsbokslut och i förekommande fall en verksamhetsberättelse. Om ni har upprättat en separat hållbarhetsrapport förmedla även denna till oss. Om ni har en layoutad årsredovisning som inte är undertecknad av styrelsen och revisor önskar vi även erhålla den undertecknade versionen inklusive revisionsberättelsen för att vi ska kunna bedöma att den formella årsredovisningen är korrekt avlämnad.

Bidragen kan antingen lämnas in som en pdf-fil och skickas till aretsredovisning@se.pwc.com eller så skickar ni ett mail med en länk till den hemsida där den nominerade årsredovisningen finns senast den 30 juni 2018. Glöm inte att ange organisationens namn i ämnesraden samt kontaktuppgifter i mailet. PwC ansvarar för en första genomgång och utser finalister som lämnas till juryn. Juryn bestämmer vilken organisation som ska få utmärkelsen, ett beslut som inte kan överklagas. Juryn är oberoende av PwC och består av kvalificerade representanter för sektorn.

I och med att ni lämnar in ert bidrag till utmärkelsen godkänner ni att vi sparar era personuppgifter tills utmärkelsen är utdelad för att kunna ta kontakt med kring ert bidrag. Genom inlämnat bidrag godkänner ni även att vi har möjlighet att inkludera goda exempel från er redovisning på årsredovisningsseminariet som hålls i anslutning till Ideellt Forum den 21 november samt i vår skrift kring "Årets redovisning i den ideella sektorn" där vi delar exempel från inkomna bidrag. 

 

Om utmärkelsen

Varje år delas "Årets redovisning i den ideella sektorn" ut på Ideellt Forum och PwC uppmärksammar framstående redovisningar från organisationer i den ideella sektorn.  PwC instiftade utmärkelsen för att lyfta fram goda exempel och förbättringsområden för att inspirera organisationer att utveckla sin redovisning.

I snart två decennier har PwC erhållit och granskat ett stort antal nominerade årsredovisningar och varje år har man utsett tio finalister. En oberoende jury beslutar sedan vilken av dessa som är den bästa redovisningen inom den ideella sektorn. Genom att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden vill utmärkelsen inspirera organisationer till att ytterligare utveckla sin redovisning.
 

Vid frågor om utmärkelsen, kontakta:
Maria Fränne, 010-212 46 33,
maria.fraenne@pwc.com

Kontakta oss

Lena Svensson
Ansvarig partner, ideell sektor
Tel 0709-29 36 36
Email

Maria Fränne

Tel 0723-53 01 69
Email

Veronica Carlsson
Director
Tel 0725-84 91 12
Email

Följ oss