"Årets redovisning i den ideella sektorn" 2017

2017-10-10

personer som står i bredd


Snart dags för "Årets redovisning i den ideella sektorn" 2017


PwC uppmärksammar framstående redovisningar från organisationer i den ideella sektorn för sextonde året i rad. Utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn" delas ut på Ideellt Forum den 22 november.
 

PwC instiftade utmärkelsen för att lyfta fram goda exempel och förbättringsområden för att inspirera organisationer att utveckla sin redovisning än mer. Vi ser redovisningen som ett allt viktigare verktyg för att presentera organisationen för intressenter och givare, ett viktigt sätt att marknadsföra sig och att stärka varumärket.
 

Ökat engagemang och höjd standard

Sedan starten har vi sett en positiv utveckling av kvalitén på redovisningarna. Många väljer att presentera sina organisationer mer utförligt och med nya infallsvinklar, personliga berättelser från medlemmar och förmånstagare, diagram och nyckeltal för nådda resultat samt tydligare effektrapportering.
 

Utvecklingen är mycket glädjande. Även om standarden höjts väsentligt ser vi delar som kan stärkas ytterligare, främst kring röda tråden vid redovisning av ändamål, aktivitet, måluppfyllelse och effekt. Vi ser att utmärkelsen fortfarande har en viktig uppgift att fylla med att bidra till att nivån på redovisningarna höjs ytterligare ett steg.
 

Vilken organisation som tilldelas utmärkelsen i år presenteras på Ideellt Forum den 22 november!
 

Ideellt forum - så ser programmet ut

På förmiddagen den 22 november håller PwC ett årsredovisningsseminarium där vi ger tips och råd för upprättande av en bra redovisning och visar goda exempel från årets bidrag. Vi tror att en viktig inspiration till utveckling av redovisningarna är att titta på andra, hur gör de? I år ligger fokus på redovisning av effekter. PwC:s specialist Johan Sverker går igenom principer för effektrapportering och belyser utmaningar och möjligheter för att uppnå en tydlig rapportering. Alla som har deltagit i utmärkelsen får möjlighet till individuell feedback, ett moment som brukar vara mycket uppskattat.
 

Stort intresse för utmärkelsen

Intresset från organisationer att delta har varit stort i år och vi har fått ta del av många fina bidrag. I första omgången bedöms de av en större grupp kvalificerade revisorer och redovisningsspecialister. Bidragen granskas utifrån ett fastställt granskningsprogram där det tas ställning till både kvalitativa aspekter och hur väl organisationens ändamål, verksamhet och resultat presenteras i verksamhetsberättelsen samt bedöms att formella krav uppfylls utifrån ÅRL och i förekommande fall FRII. Finns det något extra intresseväckande som utmärker redovisningen vägs det in i bedömningen.
 

Tio finalister väljs ut och lämnas över till en jury, fristående från PwC, med representanter från ideella sektorn under ledning av nya ordföranden Erik Amnå, professor på Örebro universitet.
 

Vilka värden skapar ideella sektorn i samhällslivet?

Erik Amnå forskar kring ungas samhällsengagemang och civilsamhället från demokratisynpunkt samt är regeringens utredare bland annat inom civilsamhällsforskning och folkbildning.  Så här säger han om sin nya roll som ordförande och utmärkelsens betydelse för redovisningarna inom den ideella sektorn:

"Nu är det kanske viktigare än någonsin att den ideella sektorn anstränger sig för att så långt det är möjligt förtydliga vad den skapar för värden i det svenska samhällslivet"

Erik Amnå, professor Örebro universitet


Förtroendet att förvalta givares och medlemmars medel ställer ökade krav på transparens och trovärdighet när det gäller intern och extern kontroll med ansvarsutkrävande för professionella kvaliteter och demokrativärden som skapats. Olika grupper läser årsredovisningen utifrån olika frågor. Medan somliga försöker se den röda tråden mellan ideologi, uppdrag, målgrupper, strategi och resultat, är andra nyfikna på hur organisationen beskriver sin struktur, historia och förändring under året. Och vilka är det egentligen som är årsredovisningens adressater?
 

Visst vill ni vara med och ta del av goda exempel och tips om förbättringsområden för era redovisningar och se vem som får utmärkelsen i år? Var med på Ideellt Forum den 22 november!

Tio finalister utsedda i utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn"

Tio finalister har nu valts ut till utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn". Dessa ska bedömas av en oberoende jury som består av kvalificerade representanter för sektorn. Utmärkelsen delas ut på Ideellt Forum den 22 november. På förmiddagen håller PwC ett årsredovisningsseminarium där vi delar med oss av goda exempel ur årets bidrag.

Program och anmälan hittar du här: Ideellt Forum

Samtliga finalisters årsredovisningar hittar du här:

 

Vid frågor om utmärkelsen, kontakta:
Maria Fränne, 0723-53 01 69, maria.fraenne@pwc.com

 

Kontakta oss

Lena Svensson
Ansvarig partner, ideell sektor
Tel 0709-29 36 36
Email

Maria Fränne

Tel 0723-53 01 69
Email

Veronica Carlsson
Director
Tel 0725-84 91 12
Email

Följ oss