5 viktiga aspekter att få med i bokslutet

2016-04-25

I en ideell förening som är bokföringsskyldig finns några aspekter som är viktiga att ta med i ett bokslut. 
 

Enligt bokföringslagen (BFL) har föreningar tre alternativ för att avsluta räkenskaperna beroende på föreningens storlek: årsredovisning, årsbokslut eller förenklat årsbokslut. Oavsett vilka regler ni måste följa, måste föreningen även ta hänsyn till sina intressenter och ta fram ett bokslut/årsredovisning som utöver lagkraven även tar hänsyn till deras behov av information.
 

5 faktorer att ta hänsyn till i bokslutet

  1. Medlemmars behov av att få reda på vad som händer i föreningen.
  2. Givares behov av att se hur deras gåvor tagits om hand av föreningen.
  3. Presumtiva givares behov av att se hur föreningen kommer att bedriva sin verksamhet i framtiden.
  4. Sponsorers behov av att följa upp verksamheten och hur den bedrivs.
  5. Hur verksamheten har utvecklats i förhållande till föreningens stadgar, till exempel information om hur stor del av intäkterna som brukats för att främja föreningens ändamål.

När ni bokför i föreningen är ni skyldiga att följa lagen, men det är även viktigt att kontrollera vad som står i föreningens stadgar. En liten förening som enligt lagen inte måste upprätta årsredovisning kan enligt sina stadgar ändå vara tvungen att göra det.
 

Flera krav på årsavslutet

Förutom föreningens stadgar förekommer det att bidragsgivande organisationer och branschorganisationer har krav på hur årsavslutet ska upprättas. Ett exempel på det här är Svensk insamlingskontroll och Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som kräver att alla 90-kontoinnehavare ska upprätta årsredovisning, oavsett föreningens storlek, enligt FRII:s styrande riktlinjer.
 

I vissa fall föreligger även revisionsplikt. Företag som inte är skyldiga att upprätta årsredovisning utan upprättar årsbokslut eller förenklat årsbokslut har enligt bokföringslagen ingen revisionsplikt.

Kontakta oss

Taina Rauma

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0734-23 57 02

Följ oss i sociala medier