Idéburet offentligt partnerskap – en bild av nuläget

2016-07-18

Hur ser nuläget ut för den relativt nya samverkansformen Idéburet offentligt partnerskap, IOP? Det presenteras i denna rapport från PwC och Forum som genomfört en enkätundersökning bland ett urval av Sveriges kommuner.
 

IOP är en modell för samverkan som utvecklats av Forum-idéburna organisationer med social inriktning. I korthet fungerar en IOP så att parterna identifierar en samhällsutmaning där den eller de idéburna organisationerna har ett unikt mervärde som varken går att åstadkomma genom kommunens egen regi eller genom att handla upp tjänsten på en marknad.
 

Mellan parterna tecknas ett avtal som reglerar hur de ska bidra till lösningen och hur gemensam styrning, lärande och utveckling av verksamheten ska ske. IOP beskrivs av några aktörer som något som kan fylla mellanrummet mellan upphandling och verksamhetsbidrag.

Kontakta oss

Johan Sverker

Verksamhetskonsult, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 17

Följ oss i sociala medier