Ideell sektor: En presentation av PwC:s tjänster

2017-02-17

Specialistkompetens inom ideell sektor


PwC har under många år fokuserat på den ideella sektorn. Vi har byggt upp kunskap och skaffat oss erfarenheter som gör oss till den ledande sektorspecialisten. Vi tar aktiv del i och ansvar för civilsamhället. Förutom att hjälpa våra kunder att utföra sina uppdrag på bästa möjliga sätt, medverkar vi i utvecklingen.
 

Vi håller många utbildningar och seminarier, samarbetar med olika aktörer och sponsrar forskning, ger ut skrifter med mera.
 

Vi har förtroendet att vara revisorer i fler föreningar och stiftelser än någon annan revisionsbyrå. Vi har också många referenser som vittnar om vår kompetens och vårt engagemang i det dagliga arbetet.

Kontakta oss

Johan Rönnkvist

Ansvarig partner, Ideell sektor, PwC Sverige

Tel 010-213 39 07

Följ oss i sociala medier