Ideella föreningar

2016-04-12

Ideella föreningar bedriver ofta näringsverksamhet

Att fastställa om en ideell förening bedriver näringsverksamhet är viktigt eftersom den då är bokföringsskyldig – så här vet du hur din förening klassas.
 

Ideella föreningar bedriver ofta näringsverksamhet, utan att tänka på det. En handbollsklubb som arrangerar en handbollsmatch och tar inträde av publiken bedriver näringsverksamhet. En vanlig missuppfattning är att näringsverksamhet kräver ett vinstsyfte, men så är inte fallet. I stället är det bland annat att verksamheten bedrivs yrkesmässigt och självständigt som är kriterierna för att den ska klassas som näringsverksamhet.
 

Därför är det viktigt att definiera som näringsverksamhet

Men varför är det ens viktigt att göra den här definitionen? Jo, den som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen, BFL. Enstaka händelser klassificeras dock oftast inte som näringsverksamhet. Om föreningen bedriver näringsverksamhet finns också en koppling till brottsbalken vilket innebär att styrelsen för en sådan förening kan dömas till bokföringsbrott om bokföringen inte sköts enligt bokföringslagen. Tänk på att ett bokföringsbrott inte kräver uppsåt, det räcker med att man är oaktsam.
 

Näringsverksamhet är inte alltid skattepliktig

Begreppet näringsverksamhet är ganska omfattande och det är inte alltid lätt att avgöra om en en ideell förening bedriver ideell verksamhet eller näringsverksamhet. I Bokföringsnämndens rapport ”Ideella föreningar och bokföringsskyldigheten – en rapport om begreppet näringsverksamhet med mera" finns en beskrivning av ett antal skattemål där domstolen har bedömt vissa verksamheter i en ideell förening som näringsverksamhet.
 

En verksamhet som skattemässigt bedöms vara näringsverksamhet blir det också redovisningsmässigt. Några exempel på verksamheter i rapporten är; försäljning av skänkta saker, kioskverksamhet, konserter eller anordnande av studieresor. Listan kan göras längre.
 

Även om verksamheten klassificeras som näringsverksamhet är det inte säkert att den är skattepliktig för en allmännyttig ideell förening. Det finns nämligen särskilda skatteregler för allmännyttiga ideella föreningar, till exempel en handbollsklubb, som innebär att vissa näringsverksamheter ibland kan undantas från beskattning.
 

Men näringsverksamhet kan även ses i en vidare betydelse med en definition från konsumentköplagen att den omfattar varje fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk natur och är av sådan karaktär att den kan betraktas som yrkesmässig.
 

Ser man frågan ur den synvinkeln behöver en bokföringsskyldig förening inte alltid vara skatteskyldig för sin verksamhet, utan de blir bokföringsskyldiga eftersom de har ekonomisk verksamhet som är yrkesmässig. I dessa fall behöver den alltså inte ens bedrivas i vinstsyfte. Det är därför viktigt att ta reda på vilken sorts näringsverksamhet just din förening bedriver!

Kontakta oss

Kristina Lundqvist

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 84

Följ oss i sociala medier