Insamlingens 4 framgångsfaktorer

2016-04-25

Tre personer i möte på kontor.


Insamlingsorganisationer behöver se över verksamheten och sin roll i omvärlden för att lyckas få fler svenskar att ge mer pengar. Här är några råd på vägen!

 

Svenskarna ger 0,3 procent av sin disponibla inkomst till välgörenhetsorganisationer, enligt senaste FRII-rapporten, vilket motsvarar 5,8 miljarder kronor.
 

Samtidigt konsumeras glass, läsk och godis för fyra gånger så mycket, 24,7 miljarder kronor. Förhållandet har sett likadant ut i många år, trots att hushållen fått ökade inkomster. Med andra ord: Det finns utrymme för att samla in en större andel av hushållens inkomst – men hur ska det gå till?
 

4 faktorer som påverkar välgörenhetsorganisationer

För att kunna öka insamlingen finns det några saker som beslutsfattare i insamlingsorganisationer behöver reflektera över:
 

  • Hur ser finansieringsmixen ut i just er organisation, är den optimal? Olika finansieringskällor är förknippade med olika risker och möjligheter, det kan till exempel vara olika krävande att upprätthålla nivån på intäkterna. För att kunna arbeta målmedvetet med dessa risker och möjligheter behövs en strategi, en plan för att säkra sin finansiering helt enkelt. 
  • Vet ni varför människor engagerar sig i er organisation? Eller kanske ännu viktigare; varför engagerar de sig inte? Vad betyder engagemanget för er och vad gör ni för att engagera? Att följa och ha koll på anledningen till att människor engagerar sig som givare, frivilliga eller medlemmar är en förutsättning för att kunna få fler människor att engagera sig i framtiden. Och för att få fler att ge mer av sina glass-pengar.
  • Allt fler bor i städer, vi blir äldre och allt fler är födda i andra länder än i Sverige. Hur påverkar detta din organisation? Det kan hända att det påverkar er ändamålsverksamhet, styrning, finansiering, rekrytering av medlemmar, givare och frivilliga. Vem är det ni talar till i er kommunikation? 
  • Vad gör ni för att ge allmänheten en riktig bild av hur ni använder era insamlade medel? Det är många som till exempel anser att alla lönekostnader är administrationskostnader som ska minimeras, eller tror att alla som jobbar i ideella organisationer gör det oavlönat. Ett förväntansgap som detta kan resultera i att givarna får en bild av att insamlade medel enbart slösas bort på höga löner. Hur gör ni för att ge medlemmar och givare rätt förutsättningar för att förstå hur er verksamhet bedrivs?
     

Finansiering av ideell verksamhet – förutsättningar, verklighet och framtid

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, publicerar i samarbete med PwC varje år en rapport som tar tempen på insamlingsklimatet i Sverige. Det görs både utifrån ett organisations- och ett givarperspektiv.
 

Rapporten handlar även mer generellt om förutsättningarna för att finansiera ideell verksamhet i Sverige. Årets rapport inkluderar också en sektion som särskilt belyser samarbeten mellan företag och den ideella sektorn. Över 400 organisationer får svara på en mängd frågor, och också allmänheten får tycka till om insamling.
 

FRII-rapporten är ett samarbete mellan Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och PwC. För djupare analyser och statistiken bakom, se Finansiering av ideell verksamhet - förutsättningar, verklighet och framtid

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier