Nu är vår bok för ideella föreningar här!

2017-03-07

Johan Sverker, Jonas Grahn och Jens Persson bläddrar i boken "Ideella föreningar".

Johan Sverker, Jonas Grahn och Jens Persson.

Boken "Ideella föreningar" har äntligen lanserats. Den ska bidra till uttolkning, utveckling och utformning av god sed. PwC vill med hjälp av boken erbjuda föreningarna vägledning inom exempelvis föreningsstyrning och lekmannarevision.
 

– Ideella föreningar har ingen egen lag, men ändå en flora av lagar, regler och normer att följa. Syftet med boken är att bidra till att utveckla, uttolka och forma en god sed inom olika områden av formalia och normgivning för ideella föreningar, säger Jens Persson.
 

Nedanstående frågeställningar tas upp i boken:
 

  • Är föreningens mål och det uppdrag styrelsen fått från medlemmarna oviktigt för revisorn?
  • Ska ideella föreningar verkligen betala skatt?
  • Redovisning, årsbokslut och årsredovisning - vilka regler ska den ideella föreningen tillämpa och vad gäller egentligen?
     

Revision av ideella föreningar styrs av Revisionslagen, vilket begränsar omfattningen av förvaltningsrevisionen jämfört med vad som gäller för exempelvis stiftelser och aktiebolag. Pengarna är medlet och verksamheten är resultatet. Frågan blir ju ändå ifall god revisionssed enbart borde ha ett avskalat fokus på det finansiella? Liksom är föreningens ändamål och det uppdrag styrelsen fått från medlemmarna oviktigt för revisorn?
 

Ge din förening vägledning inom föreningsstyrning, associationsrätt, redovisning, beskattning, revision och lekmannarevision.

loading-player

Playback of this video is not currently available

omslag till boken Ideella föreningar

Beställ ditt eget exemplar av "Ideella föreningar"

Boken ger en kvalificerad vägledning för ideella föreningar i frågor av formaliakaraktär. Denna upplaga har reviderats, uppdaterats och kompletterats med bland annat kapitel om föreningsstyrning och lekmannarevisorns roll.

Klicka här för att beställa

Boken "Idella föreningar"

Kontakta oss

Jens Persson

Auktoriserad revisor

Tel 0709-29 41 74

Följ oss i sociala medier