Fit for their futures: Government and the Global CEO

2014-03-04

Den ökade digitaliseringen och tekniska utvecklingen, samverkan mellan stat och näringsliv samt återupprättat förtroende står högst på agendan när ledare för offentliga organisationer världen över rankar viktiga framtidsfrågor. Det visar PwC:s senaste undersökning Fit for their futures: Government and the Global CEO.
 

– De offentliga organisationerna måste ta steget och bli mer innovativa, smidiga, uppkopplade och transparenta för att kunna möta nya förändringskrav från näringsliv och allmänhet, säger Jan Sturesson, ansvarig för PwC:s satsning inom offentlig sektor.
 

När kraven på kostnadseffektiva tjänster ökar blir den digitala tekniken allt viktigare. Personerna som intervjuats i undersökningen, vilka leder en rad offentliga organisationer, menar att den tekniska utvecklingen är den fråga som kommer att få störst påverkan för verksamheten framöver.
 

Efter finanskrisen står det också klart att samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn blir allt viktigare för att nå tillväxt och konkurrenskraft. Men tillväxt till vilket pris som helst ligger inte i tiden. Den nya inriktningen handlar om god tillväxt som är finansiellt, socialt och miljömässigt hållbar.
 

– Vi måste komma bort ifrån den generella attityden att det ena är bättre än det andra och börja inse att både offentlig och privat sektor har positiva aspekter att tillföra, vägen framåt handlar om ett ömsesidigt erkännande av det ansvar som båda sidor har, säger Jan Sturesson.
 

Om undersökningen

Undersökningen bygger på intervjuer med 45 regeringsmedlemmar och myndighetschefer genomförda vid årsskiftet 2013/2014. Resultatet kompletterar PwC:s årliga CEO Survey som fångar upp globala trender inom näringslivet.

Kontakta oss

Jan Sturesson

Global government leader

Tel 0705-69 37 37

Följ oss i sociala medier