A smart move: Future-proofing Australia’s workforce

2015-09-11

Australien behöver positionera sig bättre för att konkurrera i den globala ekonomin i framtiden.
 

Efter en lång period av ekonomiskt välstånd, står Australien inför några tuffa utmaningar, avtagande tillväxt, sjunkande reallöner, fallande produktivitet och slutet av gruvboomen för att nämna några.
 

Företagen måste också komma till rätta med de monumentala effekter som digitalisering och teknik har på affärsmodeller, leveranskedjor och kundernas beteende.

Följ oss i sociala medier