Agile government: Responding to citizens changing needs

2015-11-11

Att möta medborgarnas förändrade behov
 

Det krävs en tydlig förändring av hur politiker och offentliga företrädare bör agera för att möta framtidens utmaningar. Bland annat genom en ökad öppenhet för förändringar, strategiska samarbeten och en bättre innovationsförmåga.
 

I åratal har den offentliga sektorn brottas med hur man ska möta medborgarnas ökande förväntningar. I den här rapporten beskriver vi hur den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen medfört att regeringar samarbetar med den privata sektorn och aktörer i det civila samhället för att möta medborgarnas behov och leverera tjänster på nya sätt.

Följ oss i sociala medier