Audit readiness essentials

2015-09-11

Antagandet av Chief Financial Officer’s Act (CFO Act) år 1990 och Government Management Reform Act (GMRA) år 1994 öppnade en ny era av finansiellt ledarskap inom USA:s federala regering. Dessa två lagar innebar att federala verkställande myndigheter enligt lag behövde ta fram finansiella rapporter och låta oberoende revisorer granska dessa.
 

PwC har tillhandahållit omfattande bedömningar av den interna kontrollen och stöd vid implementering av CFO Act. Vi har arbetat med ett antal federala verkställande myndigheter och hjälpt dem att lyckas med sin revisionsförberedelse och få ett hållbart revisorsuttalande.
 

Denna guide presenterar den viktigaste kompetensen för revisionsförberedelse som har visat sig vara framgångsrik för företag inom verkställande civila myndigheter och USA:s försvarsdepartement som har fått revisorsuttalanden utan anmärkningar. Vi har tagit fram detta för att hjälpa myndigheter att vidta rätt åtgärder för att uppnå och bibehålla ett revisorsuttalande utan anmärkningar.

Följ oss i sociala medier